A compassion, absolution
Barada her
In determine that descended as relations manifested
When finally when panicking
Vulva told ruler
Ken Angrok would was such saying
A attention Gandring Angrokwith perish to now
He, while dead, put it dead
With a mother asked.

— pagina 76


A was but Simeon’s hell-fire
Was give was that said
Woke have
Because how
Islamic there round just
Abbas told ruler’s Anushirvan palace
Heard, but time
Anushirvan the Punished
The at typical character
For Farhad, through finally there names Mahmud more

— pagina 122


Ghost arson
Has brings a shore, the leg to have
Grettir, another from a which who Einar Freyfaxi
To machinery Freyfaxi
Possessions overreached
Going his revenge
Only was the legend separate independent
Is and Sigurd
Poetic Edda in are thirteenth Saxony
The operas modern

— pagina 175

Dit heeft wat toelichting nodig. Al is het maar omdat ik dit niet zelf geschreven heb. Om redenen die ik aan je eigen fantasie ga overlaten besloten Joris en ik vandaag dat het een goede dag was voor eerstewoordpoëzie. Oftewel, pak het boek het dichtst bij je, sla het open op een willekeurige bladzijde en lees het eerste woord van elke regel voor met alle poëtische drama die je erin kunt leggen. Dit was bij enkele boeken hilarisch, maar nergens vormden zulke pareltjes als uit het boek ‘Legends of the world’, door Richard Cavendish. Ik wilde jullie graag van een aantal gedichten mee laten genieten.

De mooiste beleving krijg je als je deze regels hardop voorleest met zoveel mogelijk emoties en poëtisch drama. Veel plezier.